← Право (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Юридична психологія : наук. журн. / Засновник Нац. акад. внутрішніх справ ; гол. редкол. В. В. Чернєй. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – № 1 (26). – 106 с.

Анотація

У цьому журналі висвітленні проблеми юридичної психології та її ролі у правоохоронній діяльності.