← Право (за грудень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Правові горизонти = Legal Horizons : наук.-практич. юрид. журн. / Засновник Сумський держ. ун-т. Навч.-наук. ін-т права ; гол. ред. Ю. В. Гаруст. – Суми : СумДУ, 2019. – Вип. 19 (32). – 149 с.

Анотація

Журнал має на меті висвітлювати актуальні питання теорії держави та права, цивільного, кримінального, господарського, адміністративного, конституційного права та процесів; тощо. Створити міцну наукову платформу, яка зацікавить як вітчизняних, так і зарубіжний вчених , юристів-практиків та підприємців.