← Культурологія (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. праці / Засновник Нац. акад. образотвор. мистец. і архіт. ; відп. ред. В. Г. Чернявський. – Київ : НАОМА, 2019. – Вип. 28. – 193 с.

Анотація

Збірник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури «Українська академія мистецтв» вміщує дослідницькі та науково-методичні праці аспірантів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань, викладачів та науковців, фахівців у сфері мистецтва та архітектури.