← Культурологія (за грудень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку = Ukrainian culture: past, modern and ways of development : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : наук. зб. / Засновник Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; гол. ред. С. В. Виткалов. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 30: Напрям: Мистецтвознавство. – 198 с.

Анотація

У збірнику вміщено статті науковців вищих навчальних закладів, присвячені розгляду історико-мистецької проблематики переважно західноукраїнських теренів. Певна частина матеріалу висвітлює різнобічні грані теоретико-методологічних проблем українського мистецтва. Окремий розділ складають повідомлення, огляди та рецензії. Для науковців, студентів, аспірантів та усіх тих, хто цікавиться вітчизняною історикомистецькою спадщиною.