← Право (за листопад 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Право і безпека = Право и безопасность = Law and Safety : нак. журнал / Засновник Харків. нац. ун-т внутріш. Справ ; гол. ред. М. Ю. Бурдин. – Харків : ХНУВС, 2020. – № 2 (77). – 179 с.

Анотація

Видається науковий журнал «Право та безпека» з метою розповсюдження результатів наукових досліджень теоретичних та практичних проблем у сфері права та безпеки, наукового забезпечення законотворчого процесу та практичної діяльності правоохоронних органів України, сприяння державна політика у сфері гарантування прав і свобод людини та боротьби зі злочинністю тощо.