← Право (за листопад 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ = Bulletin of Kharkiv National University og Internal Affairs / : зб. наук. пр. / Засновник Харків. ун-т внутр. Справ ; гол. ред. В. В. Сокуренко. – Харків : ХНУВС, 2020. – № 2 (89). – 313 с.

Анотація

Програмними цілями збірника є: поширення ре-зультатів наукових досліджень і передового досвіду науково-педагогічного складу Університету й інших закладів вищої освіти, висвітлення актуальних проблем боротьби зі злочинністю, охорони, правопорядку та підготовки кад-рів для Національної поліції, вдосконалення правового регулювання цивіль-них, трудових таінших відносин в Україні тощо.