← Історія (за листопад 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія : зб. наук. пр. / Засновник Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; гол. ред. О. А. Мельничук. – Вінниця : [б.в.], 2020. – Вип. 33. – 127 с.

Анотація

Оригінальні статті, що характеризуються актуальністю досліджуваної проблеми, науковою новизною та практичною цінністю розміщені в журналі за відповідними тематичними рубриками: історія України; історія Поділля; всесвітня історія; етнологія; історіографія, джерелознавство та методологія.

Галузь та проблематика: У журналі висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, історичного краєзнавства, етнології, історіографії,джерелознавства, теорії та методології історії, рецензуються найсучасніші монографічні праці  в галузі історичних наук.