← Історія (за листопад 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

AB IMPERIO : исслед. по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / Отв. ред. Илья В. Герасимов. – Казань : [Б.и.], 2020. – № 2. – 321 с.

Анотація

Ab Imperio міжнародний науковий реферованих журнал, присвячений розвитку нової імперської історії, а також міждисциплінарного і компаративістського вивчення історії та теорії національностей і національних рухів на пострадянському просторі.