← Право (за жовтень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Правова держава : щорічник наук. пр. / Засновник НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; гол. ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2020. – Вип. 31. – 630 с.

Анотація

У цьому випуску щорічника наукових праць «Правова держава» знайшла відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного права та місцевого самоврядування, цивільного, трудового права та права соціального забезпечення, адміністративного та фінансового права, екологічного та земельного права, кримінального права та процесу, міжнародного права та правових проблем політології.