← Право (за жовтень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Держава і право. Серія Юридичні науки : зб. наук. пр. / Засновник НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; гол. ред. І. О. Кресіна. – Київ : Юридична думка,  2020. – Вип. 87.

Анотація

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, порівняльного правознавства, державного управління. адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного, кримінального та інших галузей права. Проблеми сучасної політичної науки розкриваються у розділах з теорії та методології політологічних досліджень, історії політичної думки, міжнародної, порівняльної та прикладної політології, політичних інститутів і процесів, етнополітології.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати правові та політичні знання з юридичних і політичних наук.