← Історія (за жовтень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

 Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archaeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии : журн. / Засновник Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; гол. редкол. С. І. Світленко. – Дніпро : Ліра : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2020. – Т. 3 (28), вип. 1. – 196 с.

Анотація

Випуск містить різноманітні матеріали наукових досліджень з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії. Значне місце відведено результатам останніх теоретико-методологічних, історіографічних та археологічних досліджень. Становитиме інтерес для науково-педагогічних працівників ЗВО, науковців академічних установ, докторантів, аспірантів та студентів у історичній царині.