← Історія (за жовтень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация. Серія "Исторические науки" = Society. Document. Communication. A Series of "Historical science" : зб. наук. ст. / Засновник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". Кафедра документознавства ; гол. ред. В. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2020. – Вип. 9. – 265 с.

Анотація

У збірнику опубліковані оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, джерелознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та міжнародному рівнях. Окремо розміщуються повідомлення, рецензії, огляди, інформація про наукове життя. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.