← Історія та етнографія (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Лучканин С. М. Історія класичної філології : навч. посіб. для магістрантів і студентів від-ня класич. філології / Сергій Мирославович Лучканин ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – 2-ге вид, перероб. і допов. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2020. – 330 с.

Анотація

У пропонованому посібнику охарактеризовано історію класичної філології, що розуміється як комплекс наукових дисциплін, змістом яких є культура античного суспільства в усіх її проявах, у взаємозв’язку зі змінами культурно-історичних епох – Середньовіччя, Відродження, Класицизм, Просвітництво й модерна доба XIX-XXI ст.

Для студентів спеціальності «класична філологія» та інших філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх зацікавлених історією вивчення античного суспільства, рецепції класичних мов й античної культури європейською цивілізацією.