← Право (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / Засновник ДНДЕКЦ МВС України, Нац. акад. внутрішніх справ України ; гол. ред. В. В. Чернєй. – Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2019. – № 2 (32) .

Анотація

У науково-практичному збірнику висвітлено теоретичні, методичні, нормативно-правові, практичні, істо-ричні, організаційні й інші проблеми криміналістики і судової експертизи. Відображено нові досягнення в галузі науки криміналістики, позитивний досвід судових експертиз та експертних досліджень.Для  фахівців із питань судово-експертного і техніко-криміналістичного  забезпечення  діяльності право-охоронних органів із запобігання правопорушенням, їх виявлення і розслідування, а також науковців, виклада-чів, курсантів, слухачів і студентів закладів освіти юридичної спрямованості.