← Право (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Питання боротьби зі злочинністю = Вопросы борьбы с преступностью = Issues of Crime Prevention : зб. наук. пр. / Засновник Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Наук.-дослід. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України ; гол. ред. В. І. Борисов. – Харків : Право, 2019. – Вип. 38 .

Анотація

Розглядаються основні віхи в діяльності сектору кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, кримінальне право, закон про кримінальну відповідальність, злочин, покарання.