← Історія (за червень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Проблеми політичної історії України : зб. наук. пр. / Засновник Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Кафедра укр. історії та етнополітики ; редкол. О. Б. Шляхов. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2020. – Вип. 15.

Анотація

У виданні опубліковано результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри української історії та етнополітики, співробітників історичного факультету Дніпровського національного університету, науковців інших вищих навчальних закладів країни. Зосереджено увагу на широкому колі актуальних проблем політичної історії України – питаннях розвитку національно-визвольного руху, діяльності партій та громадських організацій, окремих історичних постатях другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.