← Історія (за червень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Археологічна керамологія = Archaeological Ceramology : наук. журн. / Засновник Відділення керамології Ін-ту народознав. НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному ; гол. ред. Олесь Пошивайло. – Опішне : Українське народознавство, 2019. – № 2 (2) .

Анотація

Науковий журнал «Археологічна керамологія» покликаний об’єднати керамологів, археологів, істориків, мистецтвознавців, музеологів та вчених інших спеціальностей навколо актуальних питань вивчення давнього гончарства України та світу. Й важливим напрямком цих досліджень постає археологічна керамологія з чітко окресленим колом пошукових завдань та з корпусом взаємопов’язаних методів їх вирішення. З огляду на специфіку, це вже не класична археологія, завданням якої є польові дослідження комплексів пам’яток матеріальної культури та їх інтерпретація, а фундаментальне вивчення виявлених під час археологічних розкопок пам’яток гончарства та реконструкція за ними різних явищ матеріальної й духовної культури етноспільнот минулих епох.