← Право (за березень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка : наук.-теорет. журнал / Засновник Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка ; гол. ред. В. М. Комарницький. – Луганськ; Сєвєродонецьк : ЛДУВС, 2019. – Вип. 2 (86).

 

Анотація

У журналі публікуються наукові праці, у яких висвітлено загальнотеоретичні проблеми держави і права; проблеми теорії та практики застосування законодавства; проблеми управління, адміністративного права, адміністративної діяльності правоохоронних органів; проблеми цивільного, трудового, екологічного та господарського права; проблеми боротьби зі злочинністю та правоохоронної діяльності, наукове життя, рецензії.