← Історія (за березень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archaeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии : журн. / Засновник Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; гол. редкол. С. І. Світленко. – Дніпро : Ліра : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2 .

Анотація

Випуск є продовженням журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія». Випуск містить різноманітні матеріали наукових досліджень з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії від раннього Середньовіччя до сьогодення, зокрема висвітлює маловивчені аспекти історії України XVIII – початку ХХ ст., радянського та сучасного періодів української історії. Значне місце відведено результатам останніх джерелознавчих, історіографічних та археологічних досліджень.

Становитиме інтерес для науково-педагогічних працівників ЗВО, науковців академічних установ, докторатів, аспірантів та студентів.