← Історія (за березень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. пр. / Засновник НАН України. Ін-т історії України ; відп. ред. С. В. Віднянський. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2019. – Вип. 28 .

Анотація

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми всесвітньої історії і міжнародних відносин, важливі методологічні, історіографічні та джерелознавчі питання. Велика увага приділяється недостатньо вивченим проблемам новітньої історії країн Центрально-Східної Європи, сучасних міжнародних відносин, починаючи з історії Великої війни, участі в них України. Вагоме місце посідають дослідження, присвячені міжнародним зв’язкам України й українського народу, їхньому значенню в контексті європейської та світової історії, а також еволюції зовнішньої політики незалежної Української держави, з’ясуванню її місця та ролі у глобальній системі міжнародних відносин.