← ЗНО, навчальна література (за лютий 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Щотка О. П. Гендерна психологія : навч. посіб. : курс лекцій та практикум / Оксана Петрівна Щотка ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2019. – 358 с. : іл., табл.

Анотація

Посібник створено з метою навчально-методичного забезпечення дисципліни «Гендерна психологія». У ньому відображений сучасний стан психологічного дослідження соціального конструювання гендерну, а також історія вивчення проблеми гендерну у психології. Посібник має інформаційну частину (курс лекцій), матеріали для організації самостійної роботи студентів, а також розробки практичних занять. Посібник адресований магістрантам-політологам, які спеціалізуються на гендерних дослідженнях, а також викладачам психології.