← Педагогіка (за січень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; гол. ред. В. Г. Пасинок. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – Вип. 9 .

Анотація

Дев’ятий випуск збірника традиційно присвячено загальним питанням сучасної освіти, інноваційним освітнім технологіям та методиці викладення у вищій школі, а також актуальним проблемам навчання студентів-іноземців в Україні.

Матеріали збірника можуть стати в нагоді організаторам освітнього процесу, викладачам, студентам і всім, кого цікавлять проблеми сучасної освіти.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------