← Педагогіка (за січень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Засновник Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; гол. ред. Оксана Борисівна Петренко. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 10 .

Анотація

До збірника увійшли наукові праці з теорії і методики освіти та виховання. У наукових розвідках представлено різновекторність сучасних підходів до змісту, форм і технологій освітнього процесу, починаючи від довкілля і завершуючи вищою школою.