← Мистецький простір (за грудень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Стельмащук Г. Г. Українське народне вбрання / Галина Григорівна Стельмащук ; Львів. нац. акад. Мистецтв ; ред. І. В. Костюк. – Львів : Література та мистецтво, 2019. – 255 с. : іл.

Анотація

На джерельному і фактологічному матеріалі представлено шлях формування і побутування українського традиційного вбрання від найдавніших часів до початку XX ст. Розглянуто комплекси вбрання усіх етнографічних регіонів України. Вперше подано коротку характеристику вбрання української еліти, міщан і робітників.