← Медицина (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Патологія = Pathologia : наук.-практ. мед. журн. Запорізького держ. мед. ун-ту / Засновник Запоріз. держ. мед. ун-т ; гол. ред. В. О. Туманський. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – Т. 16, № 2 (46) .

Анотація

Журнал «Патологія» є ілюстрованим виданням з високоякісними кольоровими рисунками. В журналі публікуються оглядові статті та лекції з сучасних концепцій медицини й патології; оригінальні експериментальні, патоморфологічні та клінічні дослідження з різних аспектів патології людини та сучасної медицини; сучасні технології діагностики та лікування; нові оригінальні методики наукових досліджень; дискусійні аспекти патології та інших галузей сучасної медицини; сучасні педагогічні технології та методики викладання (у т.ч. патоморфології, патологічної анатомії, патологічної фізіології); унікальні спостереження з практики; лікарю-практику; рецензії на монографії та підручники; інформація про наукові форуми, конгреси, симпозіуми та конференції; знаменні дати, ювілеї та сторінки історії.