← Медицина (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Проблеми ендокринної патології : щокварт. наук.-практич. журн. / Засновник АМН України. Ін-т проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського ; гол. ред. Ю. І. Караченцев. – Харків : Ін-т проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського, 2019. – № 3 (69) .

Анотація

В журналі висвітлюються матеріали клінічних досліджень з питань патогенезу, діагностики, лікування та профілактики ендокринних захворювань і супутньої патології; результати експериментальних досліджень з фізіології та патофізіології ендокринної системи; матеріали з розробки, біологічного та клінічного випробування нових лікарських засобів; огляди літератури та лекції з актуальних проблем ендокринології.

Журнал, розрахований на широке коло читачів (лікарів, науковців, викладачів та студентів медичних вузів).