← Право (за вересень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. / Засновник Нац. акад. правових наук України. Київ. регіон. центр, Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва ім. Академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, ТОВ "Юрінком Інтер" ; гол. ред. О. Л. Копиленко. – 2003, січень- . – Київ : Юрінком Інтер, 2003 .

Юридична Україна. – 2019. – № 4 (196).

Анотація

“Юридична Україна” пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних органів тощо. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.