← Право (за вересень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержав. періодичне видання / Засновник Вид-во правової літ. "Юрінком Інтер" ; гол. редкол. В. Г. Гончаренко. – 1992- . – К. : Юрінком Інтер, 1992 .

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2019. – № 5: Кримінальний процесуальний кодекс України.

Анотація

У цьому виданні зібрано норми законодавства й юридичної практики з актуальної тематики. Видання пропонує читачам тематичні збірки законодавства, судової практики, науково-практичні коментарі до окремих нормативно-правових актів, роз'яснення фахівців з актуальних питань правового регулювання суспільних відносин, зразки документів тощо. Журнал забезпечує своїх користувачів усім арсеналом юридичного інструментарію, потрібного для швидкого і ефективного розв'язання складних юридичних ситуацій. Видання ефективно допомагає юристам-професіоналам і всім, хто стикається з питаннями практичного застосування норм права. У разі прийняття Верховною Радою України нових кодексів або законів, а також при внесенні істотних змін і доповнень до великої кількості чинних правових актів, що належать до одного інституту законодавства.