← ЗНО, навчальна література (за серпень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Філософія : підручник : для студентів вищ. навч. закл. / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, А. О. Баумейстер, І. С. Добронравова, В. В. Ільїн ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко ; за ред. Л. В. Губерський. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків : Фоліо, 2018. – 620, [1] с.

Анотація

Пропонований підручник з філософії розрахований на студентів нефілософських факультетів, що зумовило його основну мету – формування світоглядної культури та культури мислення особистості. Автори підручника простежують становлення філософії та її основних проблем, розглядають предмет й методи філософії, спадок видатних філософів світу та особливості сучасних філософських напрямків. Філософія представлена як світоглядна система знання, в якій центральне місце відведено людині та основоположним цінностям її життя. Значну увагу приділено проблематиці культури та суспільства як об’єктам філософського розгляду.