← ЗНО, навчальна література (за серпень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Військове право : підручник / Роман Вагіфович Алієв, Оксана Михайлівна Бериславська, Костянтин Іванович Бєляков, Світлана Дмитрівна Гринько, Олег Олександрович Гущин ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т ; за ред. Ігор Михайлович Коропатнік, Ірина Миколаївна Шопіна ; вступ. сл. В. М. Муженко. – Київ : Правова Єдність, 2019. – 647 с.

Анотація

У підручнику представлено теоретико-методологічні та практичні засади військового права як комплексної галузі права. Визначено місце і роль військового права у системі права України, закономірності виникнення, існування та розвитку військово-правових відносин, військово-правових норм, які їх регулюють.

Підручник розрахований на курсантів, слухачів і студентів, ад’юнктів та аспірантів, викладачів і науковців цивільних та військових закладів вищої освіти, військовослужбовців, представників органів публічного управління та громадських організацій, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку військового права та військового законодавства.