← Право (за серпень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Право та інновації = Law and Innovations : наук.-практ. журн. / Засновник Наук.-дослід. ін-т прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України ; гол. ред. С. М. Прилипко. – Харків : Юрайт, 2019. – № 1 (25) .

Анотація

Метою журналу є висвітлення та дослідження граней, аспектів та парадигм сучасного інноваційного простору з ціллю розробки і вдосконалення механізмів правового регулювання впровадження інновацій у різні сфери соціального та економічного буття.

Наукові напрями: правові та інноваційні проблеми в юридичних науках, у тому числі в цивільному, господарському, трудовому, фінансовому, адміністративному, кримінальному та в інших галузях права, а також економічній, соціологічній науках тощо.

Основною концепцією журналу «Право та інновації» є забезпечення та стимулювання розвитку вітчизняної правової науки за допомогою висвітлення широкого кола доктринальних та практичних аспектів в сфері інноваційного розвитку та національної інноваційної системи.