← Право (за серпень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Національної академії прокуратури України = Journal of the National Prosecution Academy of Ukraine / Засновник Нац. акад. прокуратури України ; гол. ред. Сергій Мінченко. – Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2019. – № 1 (59).

Анотація

«Вісник Національної академії прокуратури України» з 27 травня 2009 року входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (юридичні науки); у 2014 році видання було переатестоване (наказ Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2014 року № 793).