← Енциклопедії, довідники (за липень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Глібчук Н. М. Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови / Наталія Мирославівна Глібчук, Уляна Богданівна Добосевич. – Львів : Апріорі, 2016. – 638 стб.

Анотація

Пропонований словник є першою спробою лексикографічного опрацювання явища між частиномовної омонімії в сучасній українській мові. У словнику розмежовано лексико-граматичні та функціональні омоніми, запропоновано їх класифікацію і здійснено опис 1034 омо комплексів. Ілюстративний матеріал зібрано з різностильових джерел – від фольклору та усного мовлення до художньої літератури, публіцистичного, конфесійного, наукового, офіціально-ділового, епістолярного стилів. На основі загально категоріального значення, морфологічних характеристик, синтаксичної функції встановлено частиномовний статус кожного слова. Матеріал словника може стати джерельною базою для нових досліджень, передусім морфології сучасної української мови, а також суміжних галузей.

Для викладачів і студентів, аспірантів, учителів-словесників та учнів шкіл і гімназій, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку та функціонування української мови.