← Енциклопедії, довідники (за липень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бабичева Е. Л. Говоры Левобережнополесского порубежья (земледельческая лексика) : [региональный словарь] / Елена Леонидовна Бабичева. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 491, [1] с.

Анотація

Регіональний словник містить землеробську лексику, досліджену автором у 288 населених пунктах Північно-Східного Полісся. Пропонований матеріал становить наукову цінність як з погляду вивчення архаїчної лексики, так і для дослідження новоутворень у слов’янських мовах, а також контактів близькоспоріднених мов, зокрема фактів українсько-російської та українсько-білоруської мовної інтерференції. Словник надає тлумачення лексем, визначає локалізацію термінів та їхніх фонетичних варіантів.

Матеріали можуть служити джерелом з деяких питань вивчення східнослов’янських мов.

Для викладачів, студентів, філологів, істориків.