← Педагогіка (за червень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Таврійський вісник освіти / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Херсон : [Б.в.], 2018. – N 3 (63), 4 (64).

Анотація

У науково-методичнім журналі представлені статті з питань організації навчально-виховного процесу у вищій школі, підготовки майбутнього вчителя та з історії педагогічної думки.