← Педагогіка (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Дегтяренко Т. М. Стратегія удосконалення підготовки фахівців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги : монографія / Тетяна Миколаївна Дегтяренко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Кубраков С. Г., 2018. – 158 с. : табл.

 

Анотація

У монографії наведено результати методологічного аналізу проблеми кадрової політики у сфері допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю, зокрема, формування індивідуального професійного потенціалу фахівців до управління процесом корекційно реабілітаційної допомоги. Визначення її теоретичних та науково-методичних основ відбувалось на підґрунті розроблених механізмім формування і реалізації управління корекційно реабілітаційною допомогою та взаємодій всіх галузей соціальної сфери в цьому процесі на рівні регіону.