← Право (за травень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Часопис Київського університету права : укр. наук.-теоретич. часопис / Засновник НАН України. Київ. ун-т права, НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2018. – № 4.

Анотація

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології і кримінально-процесуального права. Часопис інформує також про події наукового життя та досвід юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.

 Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів.