← ЗНО, навчальна література (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Цілина М. М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / Марина Миколаївна Цілина ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2009. – 214 с.

Анотація

У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал до розділів «Морфеміка», «Словотвір» та «Морфологія» сучасної української літературної мови, розроблено комплекс вправ і завдань, а також запропоновано тестові питання за змістом лекційного курсу. Для закріплення поняттєвої бази в кінці книги розміщено термінологічний словник. Окремо подано якісні показники, які враховують під час контролю знань студентів, критерії оцінювання їхньої роботи, а також тематичний план до цієї дисципліни.

Для студентів-філологів, учителів-словесників, абітурієнтів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.