← ЗНО, навчальна література (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Остапенко Л. В. Методика дитячого вокально-інструментального (бандурного) навчання : практикум / Лариса Вікторівна Остапенко, Андрій Андрійович Іваниш ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 111 с.

Анотація

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Методика дитячого вокально-інструментального (бандурного) навчання» та основні теми для вивчення. Подано нормативні документи (навчальна програма та робоча) – плани лекційних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів. Наведено перелік літературних джерел. Також подані навчально-методичні матеріали – конспекти лекцій, методичні рекомендації до проведення семінарських занять, методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів та завдання для здійснення контролю та перевірки рівня знань студентів.