← Література з релігієзнавства (за жовтень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Балух В. О. Православна еліта України XVI-XVII ст. (100 постатей) : словник / В. О. Балух, В. П. Коцур ; Нац. акад. пед. наук України ; передм. Епіфаній (Думенко). – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2018. – 335 с. : іл.

Анотація

У словнику подано життєпис і діяльність 100 найвидатніших постатей православної еліти України ранньомодерної епохи, які свої інтелектуальні здібності та професійні навички спрямовували на захист основ православ’я; незалежності Української православної церкви та збереження ідентичності українського народу. Представлена основна література про них, а також ілюстрації, які увиразнюють життєдіяльність православних інтелектуалів України.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, державних і релігійних організацій та установ і всіх тих, кому небайдуже історичне минуле України і Православної церкви.