← Педагогіка (за травень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Педагогічний дискурс = Pedagogical Discourse : зб. наук. пр. / Ін-т пед. Нац. акад. пед. наук України, Хмельн. гуманітар.-пед. акад. ; гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький, 2017. – Вип.23. – 217 с.

Анотація

Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс» містить статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки, школознавства, методики навчання, виховання і профорієнтації учнів у закладах освіти та позашкільних установах, теорії та методики управління освітою, професійного становлення студентів, педагогічної практики, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, ступеневої педагогічної освіти тощо.