← Педагогіка (за травень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Комун. вищ. навч. закл. «Херсон. акад. неперервної освіти» ; редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон, 2017. – Вип. 36. – 307 с.

Анотація

У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізації сучасної освіти. Упровадження висвітлених на сторінках збірника наукових праць матеріалів сприятиме вирішенню різноманітних проблем сучасної загальноосвітньої та професійної школи.

Для науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів післядипломної освіти.