← Персоналії (за квітень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

М. І. Туган-Барановський : вчений, громадянин, державотворець. До 150-річчя від дня народження : монографія / В. М. Геєць [та ін.], Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Київ : Наукова думка, 2015. – 362 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У монографії висвітлені життя, наукова та громадсько-політична діяльність видатного українського вченого і громадського діяча, співзасновника Української Академії Наук М. І. Туган-Барановського (1865-1919). Основна увага приділена аналізу системи теоретичних поглядів ученого, оцінці з позицій сьогодення його внеску в розроблення ключових проблем економічної науки та вирішення практичних завдань забезпечення економічного розвитку. Розкрито прогностичний потенціал та актуальність ідей М. І. Туган-Барановського у контексті сучасних суспільно-політичних та економічних викладів, що постали перед українським суспільством.
Книгу адресовано науковцям-дослідникам української інтелектуальної спадщини, викладачам, хто цікавиться історією науки та її видатними постатями.