← Конкурс. Номінаційний список 2018 (за травень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Каракоз О. О. Історія книги : навч. посіб. / Олена Олександрівна Каракоз ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 359 [1] с. : іл.

Анотація

У навчальному посібнику на основі великого масиву фактичного матеріалу та з врахуванням досліджень відомих дослідників з історії книжкової та видавничої справи розкрито основні етапи еволюційного розвитку вітчизняної та світової книги з давніх часів до початку XIX ст. Автор посібника висвітлив основні характерні риси трансформаційних змін книжкової структури з точки зору досягнень сучасної історичної науки. Обґрунтував закономірності виникнення, становлення та розвитку української книги на тлі світового книговидання. З належною послідовністю та повнотою розкрив особливості стилів художнього оформлення рукописів та стародруків. Проаналізував основні гіпотези щодо початку друкарства в українських землях та виявив передумови виникнення вітчизняного та світового книгодрукування. Висвітлив основні напрями діяльності найвидатніших світових друкарів XV-XVI ст., а також зарубіжних та вітчизняних видавців XVII-XIX ст. та виявив їх внесок у розвиток книжкової справи та книговидання.

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вузів, усіх, хто цікавиться питанням пов’язаних з вивченням історії книги та видавничої справи.