← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за березень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Власов Вячеслав Всеволодович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1998-2017 роки / Нац. акад. аграр. наук України , Нац. наук. сільськогосп. б-ка, ННЦ «Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» ; уклад.: В. А. Вергунов (наук. ред.), Н. Б. Щебетюк, Г. В. Бурлак [та ін.]. – Київ ; Одеса : [ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова], 2017. – 161 с. : фот. – (Академіки Національної академії аграрних наук України).

 

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У виданні відображено основні етапи життя, наукову, дослідницьку, науково-виробничу, організаційну, громадсько-політичну діяльність В. В. Власова – доктора сільськогосподарських наук, академіка Національної академії аграрних наук України, заслуженого працівника сільського господарства України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, директора ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», видатного вченого з питань виноградарства і виноробства. Академік В. В. Власов на сучасному рівні розвинув новий науковий напрямок у виноградарстві України – ампелоекологічна оцінка територій на основі виявлення закономірностей та особливостей просторового розподілу комплексу екологічних факторів з метою їх придатності для вирощування різних сортів винограду. Практичним наслідком наукової діяльності В. В. Власова та його учнів стало комплексне різномасштабне ампелоекологічне районування Північного Причорномор’я (Одеська, Миколаївська та Херсонська області) з метою оптимізації розміщення виноградних насаджень та Кадастр виноградників України.