← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за березень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Алим Абдул-Амидович Эннан : биобиблиографометрич. указ. тр. / Нац. акад. наук Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окруж. среды ; сост. Р. Е. Хома ; авт. вступ. ст. и науч. ред. Т. Л. Ракитская ; библиогр. ред. А. П. Бахчиванжи ; пер. В. Я. Волковой. – Одесса : Астропринт, 2016. – 223 с. – (Библиография ученых института ; вип. 4).

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Четвертий випуск серії «Бібліографія вчених інституту» присвячений 80-річчю зі дня народження доктора хімічних наук, кандидата технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Аліма Абдул-Амідовича Еннана – директора-засновника Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України (ФХІЗНСІЛ). У покажчику містяться основні дати життя і діяльності, стислий нарис науково-педагогічної, науково-організаційної та громадської діяльності вченого, література про нього; переліки дисертацій, найважливіших НДДКР і народно-господарських тем, виконаних під його науковим керівництвом, технічних умов на розроблену ФХІЗНСІЛ продукцію.

Покажчик може бути корисним для наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів та аспірантів.