← Педагогіка (за лютий 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року : [у 3-х т.] / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 3. – 139 с.

Анотація

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів, виголошені на звітній науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи у 2016 році. Представлено матеріали секцій літературознавства, мовознавства, української філології та журналістики, педагогіки та методик дошкільної початкової освіти, мовознавства та методики викладання мови в початковій школі.

Адресується науковцям, учителям і студентам.