← Педагогіка (за лютий 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Камянець-Подільський, 2017. – Вип. 23 : Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – 185 с.

Анотація

Матеріали збірника є результатом наукових розвідок, досліджень та узагальнень з проблеми професійного становлення фахівців фізико-технологічного профілю та проблеми розробки концептуальних орієнтирів фізико-технологічної освіти в умовах переходу середньої школи на 12-річний термін навчання.

Матеріали будуть корисними для студентів, магістрантів, здобувачів наукових ступенів в галузі педагогічних наук, науково-педагогічних працівників та усіх, хто цікавиться проблемами фізико-технологічної освіти.