← Технічні науки (за травень 2023 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Радіотехніка : всеукр. міжвід. наук.-тех. зб. / Засновник Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; гол. ред. А. І. Лучанінов. – Харків : ХНУРЕ, 2022. – Вип. 210. – 216 с.

Анотація

Основні напрямки цього журналу: радіофізика, фізична електроніка, оптика, лазерна фізика, фізика приладів, елементів і систем, телекомунікаційні системи і мережі, радіолокація і радіонавігація, радіотехнічні та телевізійні системи, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, антени та пристрої мікрохвильової техніки, системи захисту інформації, технологія устаткування та виробництво електронної техніки.