← Технічні науки (за травень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки : зб. наук. пр. / Засновник Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; гол. ред. В. С. Мошинський. – Рівне : НУВГП, 2022. – Вип. 3 (99). – 127 с.

Анотація

У збірнику опубліковано наукові статті з раціонального використання природних ресурсів, гідротехнічних споруд, будівництва та архітектури, машинознавства, а також інформаційних технологій. Призначений для наукових працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів.